Patronat Honorowy:

Współorganizator:

PROGRAM

Aktualizacja : 15.05.2018


Pobierz program HOSPICJUM 2018 w wersji pdf

XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2018

XVI OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII

18-19 maja 2018 roku, Hotel Filmar**** ul. Grudziądzka 45 TORUŃ

17 maja 2018 roku (czwartek)

18:00 Wyjazd do Centrum Astronomii w Piwnicach w dniu poprzedzającym konferencje.

18 maja 2018 roku (piątek)

9:00 – 10:00 Rejestracja Uczestników Konferencji i Forum.

10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie i konferencja prasowa XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2018” i XVI Ogólnopolskiego Forum Onkologii
i Psychoonkologii. Wystąpienia zaproszonych Gości.

„Wykład Inauguracyjny”

10:30-11:05 prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM, Lublin - „Komórki, które mogą uratować życie.”

11:05-11:45 Przerwa kawowa.

"Nowe perspektywy w medycynie paliatywnej i onkologii”

Sesji przewodniczą: dr n. farm. Jerzy Jambor, dr n. med. Wiktor Chmielarczyk

11:45-12:10 dr n. farm. Jerzy Jambor – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego – „Lecznicza marihuana – fakty i mity.”

12:10-12:35 dr n. med. Wiktor Chmielarczyk – Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" – „Zdolność kochania. Tajemnica uzdrawiania.”

12:35-12:45 Wojciech Król - Dr Max - „Pielęgnacja skóry u pacjentów hospicyjnych."

12:45-12:55 Anna Jelińska – Firma Lines Sp. z o. o. –„Lines - pomocna dłoń w opiece długoterminowej.”

12:55-13:00 Prezentacja filmu pt.: „Wyjdę ze szpitala i co dalej? – Damy Radę.

„Organizacja pracy”

Sesji przewodniczy: mgr Tomasz Krzysztyniak

13:15-13:30 mgr Tomasz Krzysztyniak – Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, Toruń – „Opieka koordynowana i zdeinstytucjonowana w opiece paliatywnej z zastosowaniem najnowszych osiągnięć systemów elektronicznych.”

13:30-13:45 Adw. Krzysztof Izdebski, Adw. Łukasz Płaza – Kancelaria Prawna Płaza i Wspólnicy, Toruń – „Poszanowanie prawa pacjenta do godności i intymności.”

13:45-14:40 Przerwa obiadowa.

14:40-15:30 SALA KATARZYNKA Adw. Krzysztof Izdebski, Adw. Łukasz Płaza – Kancelaria Prawna Płaza i Wspólnicy, Toruń – „Poszanowanie prawa pacjenta do godności i intymności.”

„Opieka nad pacjentem umierającym”

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, prof. dr hab. med. Zbigniew Bohdan

14:40-15:05 prof. dr hab. med. Zbigniew Bohdan – Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci UM, Gdańsk – „Co zrobić z tą ciszą?”

15:05-15:30 ks. prałat Andrzej Rygielski – Kierownik Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu – „Stary człowiek i śmierć.”

15:30 – 16:00 prof. dr hab. med. Jacek Łuczak – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium Szpitala Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań - „Historia leczenia bólu w Polsce.”

16:00 Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt Targów (werdykt Komisji Konkursowej). Konkursy z nagrodami dla Uczestników Konferencji.

16:30- 18:15 Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem.

18:15- 19:15 Kolacja.

19:15- 19:35 Wyjazd autokarem spod Hotelu Filmar do Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

19:35- 21:00 Zwiedzanie z Kustoszem Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

21:00- 21:15 Apel Jasnogórski w Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

19 maja 2018 roku (sobota)

8:00 Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich 19 w Toruniu

„Onkologia i psychoonkologia”

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. med. Danuta Perek,
prof. dr hab. med. Marzena Samardakiewicz

9:00-9:40 prof. dr hab. med. Danuta Perek – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa – „Onkologia dziecięca – osiągnięcia
i wyzwania.”

9:40-10:00 dr n. med. Zbigniew Hamerlak – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 1 PUM, Szczecin – „Ciężkie martwice twarzoczaszki w przebiegu leczenia biofosfonianami.”

10:00-10:30 prof. dr hab. med. Marzena Samardakiewicz – Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie – "Integrative Oncology – wyzwania dla zespołów interdyscyplinarnych i zagrożenia
dla pacjentów."

10:30-10:50 mgr Izabela Kaptacz – Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedra Pielęgniarswa , Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski UM w Katowicach – "Jakośc życia a akceptacja choroby pacjentów objetych opieką paliatywną.”

10:50-11:00 dr hab. Sylwia Wrotek – Instytu Medyczny HiperMed, Zakład Immunologii UMK Toruń – „Hipertermia w leczeniu chorób onkologicznych.”

„Żywienie w opiece paliatywnej”

Sesji przewodniczą: Paulina Borkowska

11:05-11:35 Paulina Borkowska – Dietetyk, Oslo – -„Dieta w chorobie nowotworowej”

11:35-11:45 Ida Hoffmann - NutriPharma Sp. z o.o. - "NutriPharma. Preparaty do żywienia doustnego i przez zgłębnik. Nowości na polskim rynku, korzystne alternatywy."

11:40-12:15 Przerwa kawowa.

„Farmakoterapia i leczenie ran”

Sesji przewodniczy: dr n. med. Andrzej Ostrowski

12:15-12:45 dr n. med. Andrzej Ostrowski – Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz – „Wybrane interakcje lekowe w medycynie paliatywnej.”

12:45-13:25 dr hab. n. med. Marcin Siwek prof. UJ CM Kraków – „Przeciwbólowy mechanizma działania leków przeciwdepresyjnych – leki nie tylko na depresje.”

13:25-13:40 mgr Renata Osęka - Aspironix Polska Sp z o.o. „Leczenie ran w opiece paliatywnej – problem czy wyzwanie?”

13:40-13:50 Prezentacja firmy Kik Gel - (wyroby medyczne do leczenia ran)

13:50-14:05 Radosław Czaplejewicz - Genoscope - „ Colostrum- gojenie trudnych ran
i regeneracja organizmu”.

„Relacje w obliczu śmierci i choroby”

Sesji przewodniczy: dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk, mgr Renata Deka

14:15-14:35 dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk – Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, Toruń – „Żałoba dzieci po śmierci rodziców.”

14:35-14:45 mgr Renata Deka – doktorantka UMK, Toruń – „Więzień w hospicyjnym zespole opiekuńczym – o trudnej sztuce budowania relacji.”

14:40-14:55 lic. Ewelina Romianowska – UMK, Toruń – „Wykorzystanie terapii kreatywnej w opiece paliatywnej.”

14:55-15:05 mgr Karolina Kramkowska - doktorantka UKW Bydgoszcz – „Dziecko
w obliczu choroby demencyjnej osoby bliskiej.”

15:05-15:30 Zakończenie Konferencji i Forum. Wręczenie dyplomów Plebiscytu Publiczności. Konkursy z nagrodami dla Uczestników.

15:30-16:30 Obiad.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.


stat4u