Patronat Honorowy:

Współorganizator:

PROGRAM

Pobierz program HOSPICJUM 2018 w wersji pdf

XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2018

XVI OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII

18-19 maja 2018 roku, Hotel Filmar**** ul. Grudziądzka 45 TORUŃ

18 maja 2018 roku (piątek)

9:00 – 10:15 Rejestracja Uczestników Konferencji i Forum.

10:15 – 10:45 Uroczyste otwarcie i konferencja prasowa XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2018” i XVI Ogólnopolskiego Forum Onkologii
i Psychoonkologii. Wystąpienia zaproszonych Gości.

„Wykład Inauguracyjny”

10:45-11:30 prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM, Lublin - „Komórki, które mogą uratować życie.”

11:30-12:00 Przerwa kawowa.

"Nowe perspektywy w medycynie paliatywnej i onkologii”

Sesji przewodniczą: dr n. farm. Jerzy Jambor, dr n. med. Wiktor Chmielarczyk

12:00-12:30 dr n. farm. Jerzy Jambor – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego – „Lecznicza marihuana – fakty i mity.”

12:30-13:00 dr n. med. Wiktor Chmielarczyk – Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" – „Zdolność kochania. Tajemnica uzdrawiania.”

13:00-14:00 Przerwa obiadowa.

„Opieka nad pacjentem umierającym”

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, prof. dr hab. med. Zbigniew Bohdan

14:00 – 14:30 prof. dr hab. med. Jacek Łuczak – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium Szpitala Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań - „Historia leczenia bólu w Polsce.”

14:30-15:00 prof. dr hab. med. Zbigniew Bohdan – Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci UM, Gdańsk – „Co zrobić z tą ciszą?”

15:00-15:30 ks. prałat Andrzej Rygielski – Kierownik Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu – „Stary człowiek i śmierć.”

15:30-16:00 mgr Tadeusz Wadas – Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Kraków – „Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci.”

16:15 Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt Targów (werdykt Komisji Konkursowej). Konkursy z nagrodami dla Uczestników Konferencji.

17:00- 18:00 Kolacja.

18:15- 20:15 Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem.

20:15 Zwiedzanie Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu.

19 maja 2018 roku (sobota)

8:00 Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich 19 w Toruniu

„Onkologia i psychoonkologia”

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. med. Danuta Perek,
prof. dr hab. med. Marzena Samardakiewicz

9:00-9:40 prof. dr hab. med. Danuta Perek – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa – „Onkologia dziecięca – osiągnięcia
i wyzwania.”

9:40-10:05 dr n. med. Zbigniew Hamerlak – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 1 PUM, Szczecin – „Ciężkie martwice twarzoczaszki w przebiegu leczenia biofosfonianami.”

10:05-10:35 prof. dr hab. med. Marzena Samardakiewicz – Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie – "Integrative Oncology – wyzwania dla zespołów interdyscyplinarnych i zagrożenia
dla pacjentów."

„Farmakoterapia i leczenie ran”

Sesji przewodniczy: dr n. med. Andrzej Ostrowski

10:45-11:15 dr n. med. Andrzej Ostrowski – Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz – „Wybrane interakcje lekowe w medycynie paliatywnej.”

11:15-11:30 Radosław Czaplejewicz - Genoscope - „ Colostrum- gojenie trudnych ran
i regeneracja organizmu”.

11:30-11:45 Prezentacja firmy Kik Gel - (wyroby medyczne do leczenia ran)

11:45-12:00 Prezentacja firmy Aspironix - (podciśnieniowa terapia ran)

12:00-12:45 Przerwa kawowa.

„Organizacja pracy”

Sesji przewodniczy: mgr Tomasz Krzysztyniak

12:45-13:00 mgr Maria Krajewska – NZOZ Dom Sue Ryder, Bydgoszcz – „Komunikacja
z pacjentem objętym opieką paliatywną i jego rodziną – podstawa jakości opieki paliatywnej.”

13:00-13:25 mgr Tomasz Krzysztyniak – Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, Toruń – „Opieka koordynowana i zdeinstytucjonowana w opiece paliatywnej z zastosowaniem najnowszych osiągnięć systemów elektronicznych.”

„Relacje w obliczu śmierci i choroby”

Sesji przewodniczy: dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk, mgr Renata Deka

13:35-13:55 dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk – Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, Toruń – „Żałoba dzieci po śmierci rodziców.”

13:55-14:10 mgr Renata Deka – doktorantka UMK, Toruń – „Więzień w hospicyjnym zespole opiekuńczym – o trudnej sztuce budowania relacji.”

14:10-14:25 lic. Ewelina Romianowska – UMK, Toruń – „Wykorzystanie terapii kreatywnej w opiece paliatywnej.”

14:30-14:45 mgr Karolina Kramkowska - doktorantka UKW Bydgoszcz – „Dziecko
w obliczu choroby demencyjnej osoby bliskiej.”

14:45-15:15 Zakończenie Konferencji i Forum. Wręczenie dyplomów Plebiscytu Publiczności. Konkursy z nagrodami dla Uczestników.

15:15-16:15 Obiad.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.


stat4u